Sök arkivhandlingar

Om Svenska Golfmuseets arkiv

Svenska Golfmuseets arkiv innehåller cirka 1000 olika handlingar. Det rör sig främst om olika dokument som historiskt producerats av Svenska Golfförbundet. Allt från de första protokollen och kassaböckerna från den närmaste tiden efter bildandet 1904, till dagens årsberättelser, tidningen Golfa, nya regelboken etc. I arkivet finns också handlingar som hör till bestämda personer som GA Bielke och Gunnar Mueller. Här finns också en del tidningar och tidskrifter, såsom Golfnyttan, och Through the Green (som är British Golf Collector Society´s tidning). Här finns även en del medaljer, bagbrickor och andra mer fysiska objekt, som vi inte tyckt passar att förteckna i vår föremålsdatabas.

Från rull-listen Arkivkategori kan du göra ett val, söka och får sedan en lista över alla handlingar som finns fysiskt i den kategoriboxen. Klicka på en post, så kan du se hur vi har beskrivit handlingen. Från den här söktjänsten kan du inte få fram en digital kopia av handlingen. Du kan bara få en översikt av vad vi har. Kom till museet och ta del av den där eller be intendenten om en kopia hemskickad.